Op deze website gebruiken we cookies, door deze site te gebruiken ga je hiermee akkoord.

OPEN CALL: Expoplu Exchange

Ben jij een jonge kunstenaar, schrijver, curator of (cultuur)wetenschapper en wil je graag met professionals uit andere disciplines samenwerken aan een artistiek project met als resultaat een publicatie, tentoonstelling of andersoortig event? Meld je dan nu aan voor Expoplu Exchange!

Platform voor hedendaagse beeldende kunst Expoplu in Nijmegen biedt kunstenaars, schrijvers, curatoren en (cultuur)wetenschappers de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen tijdens een nieuw programma: Expoplu Exchange. Jonge professionals tot 30 jaar kunnen zich aanmelden om in een interdisciplinair groepsverband samen te werken aan een artistiek project.

Expoplu ondersteunt de deelnemers tijdens het gehele traject zowel praktisch, inhoudelijk als financieel en bewaakt de doelstelling van het programma: het ontwikkelen van de eigen beroepspraktijk, het uitbreiden van het professionele netwerk en het stimuleren van een dialoog tussen de deelnemers onderling en met het publiek.

Het traject
Uit alle aanmeldingen worden groepjes van vier jonge professionals geselecteerd die van start gaan met een traject van vier maanden dat bestaat uit drie fases.

In de eerste fase vinden er verschillende bijeenkomsten plaats zodat de deelnemers elkaar beter leren kennen, ontdekken waar hun interesses en raakvlakken liggen en wat de motivatie is om deel te nemen aan Expoplu Exchange. Daarnaast zijn er lezingen en workshops, gegeven door voor hen relevante professionals uit het werkveld (denk aan: wetenschappers, kunstenaars, galeriehouders of fondsenwervers), die kennis delen over een onderwerp dat in lijn ligt met de praktijk van de deelnemers.

In de tweede fase worden de verworven inzichten en ideeën van het collectief uitgewerkt in een concreet plan; een tentoonstelling, een symposium, een publicatie, een debat of een andere activiteit. Tijdens dit proces worden de deelnemers begeleid door het team van Expoplu en externe professionals, zowel uit de regio als daarbuiten. Door de diversiteit in de groep is er ruimte voor eenieder om zich verder te ontwikkelen in de eigen discipline, maar ook om kruisverbanden te leggen, samen te werken en te onderzoeken hoe het eigen vakgebied kan bijdragen aan dat van anderen.

Tot slot wordt in de derde fase het project uitgevoerd. Hiervoor is budget en ruimte beschikbaar. Ook in de uitvoerende fase krijgen de deelnemers ondersteuning van het team van Expoplu. In deze fase leer je als deelnemer om op een praktijkgerichte manier het plan op papier concreet vorm te geven. De presentatie van de resultaten zal plaatsvinden in juni en juli 2020.

Aanmeldprocedure

Om je aan te melden voor Expoplu Exchange, stuur vóór 13 februari 2020 je c.v. en een beknopte motivatie (maximaal 1 A4) naar info@expoplu.nl. Leg daarin uit waarom meedoen aan dit programma voor jouw beroepspraktijk belangrijk is en wat je graag wilt leren.