Verwacht

BTR FESTIVAL

03/10/2017

 

Participants: Broken Toaster Records.

 

More information soon.

Alternative Truths

Alternative Truths
06.10.2017 – 27.10.2017

Curator: Youri Appelo

 

De tentoonstelling Alternative Truths brengt een aantal kunstwerken samen die kritisch analyseren hoe wij kennis vergaren die ten grondslag ligt bij onze vorming en perceptie van waarheid en realiteit.

 

De term ‘Post-Truth’ was in 2016 door Oxford Dictionaries uitgeroepen tot het internationale woord van het jaar. De term beschrijft het idee dat persoonlijke overtuigingen of gevoelens de publieke opinie meer beïnvloeden dat objectieve feiten. ‘Post-Truth’ werd een prominent punt van discussie in debatten over het bevragen van ‘global warming’, de opkomst van nep-nieuws, de migratie crisis en decolonialiseren van geschiedenis, tradities en onderwijs.

 

Alternative Truths reflecteert op de subjectiviteit van de media, de daadwerkelijke afstand van realiteit die wij hebben als wij onszelf informeren via het internet, en hoe onderwijs een eenzijdig verhaal kan vertellen. Elk van de geselecteerde kunstwerken legt een verhaal of percepties bloot die meeste als waarheid aanschouwen, maar die in feite incomplete waarheden zijn of bestaan uit meerdere waarheden. Om die reden presenteren de kunstwerken ons een alternatieve manieren van kijken en nog niet ontdekte waarheden op de realiteit waar wij in leven.

 

English version:

Alternative Truths
06.10.2017 – 27.10.2017

Curator: Youri Appelo

 

Alternative Truths is an exhibition that brings together several works of art that critically analyse the way we gain knowledge that shapes our perception on truth and reality.

 

‘Post-truth’, a term that was chosen by Oxford Dictionaries as the international word of the year of 2016, describes the idea that personal beliefs or feelings are more influential on the public opinion than objective facts. ‘Post-truth’ became a prominent point for discussions within debates surrounding the questioning of global warming, rise of fake-news, migration crisis and the decolonization of history, traditions and education.

 

The exhibition Alternative Truths reflects on the subjectivity of the media, the actual distance we have from reality when we inform ourselves through internet and how education could provide us with a one-sided story. Each of the selected works exposes narratives or perceptions that we obtain as truth, that actually are incomplete truths or consists of multiple truths (without being aware of his in first on). Therefore the works provide the public with alternative views and truths on reality.

 

 

 

Gender: A Universal Language

gender

02.06.2017 – 23.06.2017

Opening: 02.06.2017 – 20:00

 

In de tentoonstelling Gender: A Universal Language tonen vijf jonge hedendaagse kunstenaars hun werk rondom het tentoonstellingsthema gender. De tentoonstelling onderzoekt de stelling dat gender een algemener en breder aspect is van het menselijk leven. De ideeën over gender zijn sterk aan het veranderen, dit komt mede doordat zelfrepresentatie centraal blijkt te staan in onze hedendaagse samenleving.

Hoe kunnen we nadenken over een inclusievere samenleving, die niet enkel gebaseerd is op vooringenomen en binaire manieren van denken over gender en seksualiteit. Binnen Gender: A Universal Language bieden de kunstwerken ruimte voor interpretatie en het zien van nieuwe mogelijkheden binnen deze uitdaging.

Participerende Kunstenaars: Marijn Akkermans, Jan Hoek, Matthijs Holland, Roman Strijbos & Julius Thissen

Curators: Youri Appelo & Julius Thissen

 

Na de opening nog te zien tot 23 juni 2017 op normale openingstijden.

Don/vrij van 16-20 uur en zat/zon van 13-17 uur

 

 

English text version:

 

Co-curated by:

Julius Thissen

 

Participants:

Marijn Akkermans

Jan Hoek & Duran Lantink

Matthijs Holland

Roman Strijbos

Julius Thissen

 

About Gender: A Universal Language

 

In the exhibition Gender: A Universal Language five young artists will present work surrounding the notion of gender. Previously the term ‘gender’ only was used to describe transgender identities, however more and more there is a shared consciousness that gender also implies and embodies a more general aspect of human life. In contrast to past times in which many spoke in terms of sex, now the notion of gender is being used, that besides biological aspects also includes a cultural dimension of identity. The ideas about gender are heavily in transition in a time where identity is central. In Gender: A Universal Language the artists all reflect in their own manner on this notion of gender and in sense could be a grasps out of the diversity of gender.

 

Gender: A Universal Language is an exhibition in context of IN THE PURSUIT OF… Please check out www.inthepursuitof.nl for more information.

 

 

The exhibition is open untill the 23rd of june on regular opening hours.

Thur/fri from 16-20 and sat/sun from 13-17 uur