Verwacht

The Big Draw Nijmegen 2017

web-2017-lowresolution

Tijdens The Big Draw Nijmegen 2017 is er een expositie van 7 – 10 september met uitloop tot 17 september.

De expositie is van de werken van de allereerste stadstekenaar die Nijmegen vanaf dit jaar gaat voeren.

Wie het is blijft nog even geheim…..

De kunstnacht Nijmegen

1492780124_e_3668_small_impression

23 september is de kunstnacht weer in Nijmegen.

Voor de kunstnacht 2017 presenteren de Nieuwe Oost (Arnhem) en Expoplu (Nijmegen) een interdisciplinair project. Speciaal voor Kunstnacht, creëren de talentvolle visuele kunstenaars Arash Fakhim en Matthias Schaareman samen met danscollectief de Arnhemse Meisjes een multidisciplinaire en interactieve tentoonstelling.

BTR FESTIVAL

03/11/2017

 

Participants: Broken Toaster Records.

 

More information soon.

Alternative Truths

Alternative Truths
06.10.2017 – 27.10.2017

Curator: Youri Appelo

 

De tentoonstelling Alternative Truths brengt een aantal kunstwerken samen die kritisch analyseren hoe wij kennis vergaren die ten grondslag ligt bij onze vorming en perceptie van waarheid en realiteit. Met werk van o.a. Anneke Ingwersen, Rune Peitersen, Belit Sag, Lado Darakhvelidze.

 

De term ‘Post-Truth’ was in 2016 door Oxford Dictionaries uitgeroepen tot het internationale woord van het jaar. De term beschrijft het idee dat persoonlijke overtuigingen of gevoelens de publieke opinie meer beïnvloeden dat objectieve feiten. ‘Post-Truth’ werd een prominent punt van discussie in debatten over het bevragen van ‘global warming’, de opkomst van nep-nieuws, de migratie crisis en decolonialiseren van geschiedenis, tradities en onderwijs.

 

Alternative Truths reflecteert op de subjectiviteit van de media, de daadwerkelijke afstand van realiteit die wij hebben als wij onszelf informeren via het internet, en hoe onderwijs een eenzijdig verhaal kan vertellen. Elk van de geselecteerde kunstwerken legt een verhaal of percepties bloot die meeste als waarheid aanschouwen, maar die in feite incomplete waarheden zijn of bestaan uit meerdere waarheden. Om die reden presenteren de kunstwerken ons een alternatieve manieren van kijken en nog niet ontdekte waarheden op de realiteit waar wij in leven.

 

English version:

Alternative Truths
06.10.2017 – 27.10.2017

Curator: Youri Appelo

 

Alternative Truths is an exhibition that brings together several works of art that critically analyse the way we gain knowledge that shapes our perception on truth and reality.

 

‘Post-truth’, a term that was chosen by Oxford Dictionaries as the international word of the year of 2016, describes the idea that personal beliefs or feelings are more influential on the public opinion than objective facts. ‘Post-truth’ became a prominent point for discussions within debates surrounding the questioning of global warming, rise of fake-news, migration crisis and the decolonization of history, traditions and education.

 

The exhibition Alternative Truths reflects on the subjectivity of the media, the actual distance we have from reality when we inform ourselves through internet and how education could provide us with a one-sided story. Each of the selected works exposes narratives or perceptions that we obtain as truth, that actually are incomplete truths or consists of multiple truths (without being aware of his in first on). Therefore the works provide the public with alternative views and truths on reality.