pluadmin

Expoplu Programma 2018

Ook dit jaar is Youri Appelo weer onze curator. Hij werkt samen met het Expoplu team aan het programma van 2018. Er wordt hard gewerkt aan het inhoudelijke deel van het programma, informatie hiervan volgt binnenkort….

 

Hieronder het overzicht van het programma van 2018 tot nu toe.

 

Not For Profit Art Party @ Roodkapje, Rotterdam

09.02.2018

 

De ‘Not For Profit Art Party’ is een eendaags festival tijdens Art Rotterdam, waarbij verschillende hedendaagse kunstinstellingen en -initiatieven samen een programma maken. Het festival wordt georganiseerd door Roodkapje en WORM, en onder meer CASCO, Witte de With, TETEM en Expoplu zullen een bijdrage leveren.

 

The ‘Not For Profit Art Party’ is a one-day festival during Art Rotterdam, in which several Dutch contemporary art-institutes and initiatives together make a programme. The festival is organised by Roodkapje and WORM, and CASCO, Witte de With, TETEM and Expoplu, amongst others, will contribute.

 

 

Expoplu Engage: A Collective Act

23.02.2018 – 18.03.2018

 

A Collective Act is een collectieve tentoonstelling waarin solidariteit tussen hedendaagse kunstinstellingen in Nijmegen centraal staat. Voor de tentoonstelling selecteren zes partijen die zich bezighouden met hedendaagse kunst in Nijmegen één kunstenaar die het karakter en de waarde van de instelling het beste laat zien. Hierdoor komen de diversiteit en verschillende waardes van de partijen aan het licht.

De tentoonstelling toont een rijk en divers kunstveld en zoekt naar één stem vanuit de hedendaagse kunstwereld van Nijmegen. De deelnemende instellingen en initiatieven zijn Extrapool, White Suit Projections, Galerie Bart, Derde Wal, RUIS en Expoplu.

 

Tijdens de tentoonstelling organiseert Expoplu een debat rondom hetzelfde thema. Vragen die centraal staan zijn: wat is er nodig voor een gezonde kunstecologie? Wat is de waarde en de rol van kunstinitiatieven, musea, ateliers en de overheid bij het creëren van een gezonde kunstecologie?

 

Tot slot is A Collective Act ook het startschot voor een informeel overleg tussen alle geïnteresseerde Nijmeegse partijen die zich bezighouden met hedendaagse kunst, om solidariteit, samenwerking en uitwisseling te stimuleren.

 

 

Ronald de Ceuster

30.03.2018

 

Met FIXATION onderzoekt Ronald de Ceuster het snijvlak tussen theater en beeldende kunst. Hij borduurt daarmee voort op zijn eerdere performances, TURNING en STILL. Nog meer dan voorheen wil De Ceuster gaan werken met beweging, taal, muziek en een ruimtelijke installatie. In samenhang, gelijkwaardig aan elkaar en met behoud van eigen kracht zullen de verschillende disciplines de performance vormgeven.

 

De multidisciplinaire theaterperformance van Ronald de Ceuster is een samenwerking met Kunstenlab. De performance zal worden uitgevoerd door Petra Dictus en Arianne Koeleman. Muziek wordt gecomponeerd door Diederik de Ceuster, tekst wordt geschreven door Lieke Göbbels. Beeld en regie zijn in handen van Ronald de Ceuster.

 

 

Expoplu Experiment: Ide Andre & Mike Moonen

20.04.2018 – 13.05.2018

 

 

Expoplu Invites: Apprentice Master Project

25.05.2018 – 12.06.2018

 

Dit jaar presenteert Expoplu een editie van het Apprentice Master project van Kunstpodium T in Tilburg in samenwerking met vele academies in Europa. De ‘Master’ is Danielle Lemaire, en de ‘Apprentices’ zijn Henna Nerg, Brais Romero Fernández, Kayleigh Smesters en Ana Pérez Valdés.

 

Het Apprentice Master project ondersteunt en motiveert net afgestudeerde kunstenaars bij de start van hun professionele carrière, als zij niet meer terug kunnen vallen op de begeleiding van de academie. Tijdens dit project worden ze bij het verkennen van hun professionele mogelijkheden ondersteund door gerenommeerde kunstenaars. Samen met deze master gaan de apprentices het gesprek aan over hun visie op kunst en alle facetten van het kunstenaarsvak. Kunstpodium T biedt hun met dit project een plek voor onderzoek en experiment, waar nieuwe wegen worden ingeslagen, waar nieuwe banden ontstaan en waar nieuwe ideeën worden gematerialiseerd.

Het resultaat van dit traject is een groepsexpositie op een van de aangesloten locaties: zo ook in Expoplu. In 2017-2018 worden op deze wijze ongeveer 55 apprentices gekoppeld aan 15 masters. Aan het eind van het seizoen nomineert een deskundige Brabantse vakjury de beste kandidaten voor de begeerde Jan Naaijkensprijs.


 

 

The Big Draw Nijmegen 2017

web-2017-lowresolution

Tijdens The Big Draw Nijmegen 2017 is er een expositie van 7 – 10 september met uitloop tot 17 september.

De expositie is van de werken van de allereerste stadstekenaar die Nijmegen vanaf dit jaar gaat voeren.

Wie het is blijft nog even geheim…..

De kunstnacht Nijmegen

1492780124_e_3668_small_impression

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 september is de kunstnacht weer in Nijmegen.

 

Voor de kunstnacht 2017 presenteren de Nieuwe Oost (Arnhem) en Expoplu (Nijmegen) een interdisciplinair project. Speciaal voor Kunstnacht, creëren de talentvolle visuele kunstenaars Arash Fakhim en Matthias Schaareman samen met danscollectief de Arnhemse Meisjes een multidisciplinaire en interactieve tentoonstelling.

 

 

deff_facebookbanner_expoplu_kunstnacht_arnhemse_meisjes_c1

 

Dichter bij de filosofie

Collectief Dichterbij organiseert 24 mei van 20:00 – 23:00 uur een filosofie avond in de Expoplu.
18056988_1333989956683236_768737171594669517_nDe avond zal geheel in het teken van creativiteit staan. Een filosoof en verschillende kunstenaars zullen hierover met elkar in gesprek gaan. Creativiteit is immers een centraal begrip in de huidige samenleving, maar het is onduidelijk wat het precies inhoudt. Iedereen wil tegenwoordig wel creatief zijn, maar wat is creativiteit eigenlijk? Kun je creativiteit leren? Op welke manier kan creativiteit concreet bijdragen aan de maatschappij? Deze vragen zullen zowel vanuit een filosofisch als vanuit een artistiek perspectief behandeld worden. Ook zullen de kunstenaars hun eigen werk tentoonstellen en vertellen op wat voor een manier creatieve processen een rol hebben gespeeld in hun eigen maakproces.

 

Even voorstellen, de filosoof en kunstenaars die in gesprek gaan:

– De filosoof Laurens Landeweerd zal een lezing geven over creativiteit vanuit een filosofisch perspectief (aan de hand van theorieën over creativiteit van, onder andere, Gilles Deleuze).

– Een groep performance kunstenaars uit Berlijn zal een conceptuele dans performance opvoeren, gecombineerd met filmprojecties (hun projectplan is bijgevoegd).

– De schrijver Joost Oomen zal uit zijn eigen werk voordragen. Joost Oomen heeft twee dichtbundels gepubliceerd en publiceerde dit jaar met een chapbook bij Wintertuin. Daarnaast is hij zowel de huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen geweest als de stadsdichter  van Groningen.

– De dichter Hester Beers zal ook voordragen uit eigen werk. Zij is onlangs gepubliceerd met de bundel ‘Het einde van de roltrap’.

– De singer-songwriter Kelvin Klaassen zal muziek maken. Hij studeert zelf filosofie in Nijmegen en heeft enkele jaren geleden de wedstrijd Nootuitgang gewonnen.

– Sander Bisselink zal de avond presenteren. Hij studeert zelf ook filosofie en heeft ervaring met het presenteren van literaire avonden.

 

 

 

Alternative Truths

 

ruins_21_02a
Foto: Rune Peitersen, Safe Distance: Ruins (2016)

 

Alternative Truths

06.10.2017 – 27.10.2017

Curator: Youri Appelo

 

De tentoonstelling Alternative Truths brengt een aantal kunstwerken samen die kritisch analyseren hoe wij kennis vergaren die ten grondslag ligt bij onze vorming en perceptie van waarheid en realiteit.

Met werk van:

Lado Darakhvelidze

Domenique Himmelsbach de Vries

Anneke Ingwersen

Lyubov Matyunina

Rune Peitersen

Belit Sağ

 

De term ‘Post-Truth’ was in 2016 door Oxford Dictionaries uitgeroepen tot het internationale woord van het jaar. De term beschrijft het idee dat persoonlijke overtuigingen of gevoelens de publieke opinie meer beïnvloeden dat objectieve feiten. ‘Post-Truth’ werd een prominent punt van discussie in debatten over het bevragen van ‘global warming’, de opkomst van nep-nieuws, de migratie crisis en decolonialiseren van geschiedenis, tradities en onderwijs.

 

Alternative Truths reflecteert op de subjectiviteit van de media, de daadwerkelijke afstand van realiteit die wij hebben als wij onszelf informeren via het internet, en hoe onderwijs een eenzijdig verhaal kan vertellen. Elk van de geselecteerde kunstwerken legt een verhaal of percepties bloot die meeste als waarheid aanschouwen, maar die in feite incomplete waarheden zijn of bestaan uit meerdere waarheden. Om die reden presenteren de kunstwerken ons een alternatieve manieren van kijken en nog niet ontdekte waarheden op de realiteit waar wij in leven.

 

English version:

Alternative Truths
06.10.2017 – 27.10.2017

Curator: Youri Appelo

 

Alternative Truths is an exhibition that brings together several works of art that critically analyse the way we gain knowledge that shapes our perception on truth and reality.

Participating artists are:

Lado Darakhvelidze

Domenique Himmelsbach de Vries

Anneke Ingwersen

Lyubov Matyunina

Rune Peitersen

Belit Sağ

 

‘Post-truth’, a term that was chosen by Oxford Dictionaries as the international word of the year of 2016, describes the idea that personal beliefs or feelings are more influential on the public opinion than objective facts. ‘Post-truth’ became a prominent point for discussions within debates surrounding the questioning of global warming, rise of fake-news, migration crisis and the decolonization of history, traditions and education.

 

The exhibition Alternative Truths reflects on the subjectivity of the media, the actual distance we have from reality when we inform ourselves through internet and how education could provide us with a one-sided story. Each of the selected works exposes narratives or perceptions that we obtain as truth, that actually are incomplete truths or consists of multiple truths (without being aware of his in first on). Therefore the works provide the public with alternative views and truths on reality.

 

 

 

Gender: A Universal Language

gender

02.06.2017 – 23.06.2017

Opening: 02.06.2017 – 20:00

 

In de tentoonstelling Gender: A Universal Language tonen vijf jonge hedendaagse kunstenaars hun werk rondom het tentoonstellingsthema gender. De tentoonstelling onderzoekt de stelling dat gender een algemener en breder aspect is van het menselijk leven. De ideeën over gender zijn sterk aan het veranderen, dit komt mede doordat zelfrepresentatie centraal blijkt te staan in onze hedendaagse samenleving.

Hoe kunnen we nadenken over een inclusievere samenleving, die niet enkel gebaseerd is op vooringenomen en binaire manieren van denken over gender en seksualiteit. Binnen Gender: A Universal Language bieden de kunstwerken ruimte voor interpretatie en het zien van nieuwe mogelijkheden binnen deze uitdaging.

Participerende Kunstenaars: Marijn Akkermans, Jan Hoek, Matthijs Holland, Roman Strijbos & Julius Thissen

Curators: Youri Appelo & Julius Thissen

 

Na de opening nog te zien tot 23 juni 2017 op normale openingstijden.

Don/vrij van 16-20 uur en zat/zon van 13-17 uur

 

 

English text version:

 

Co-curated by:

Julius Thissen

 

Participants:

Marijn Akkermans

Jan Hoek & Duran Lantink

Matthijs Holland

Roman Strijbos

Julius Thissen

 

About Gender: A Universal Language

 

In the exhibition Gender: A Universal Language five young artists will present work surrounding the notion of gender. Previously the term ‘gender’ only was used to describe transgender identities, however more and more there is a shared consciousness that gender also implies and embodies a more general aspect of human life. In contrast to past times in which many spoke in terms of sex, now the notion of gender is being used, that besides biological aspects also includes a cultural dimension of identity. The ideas about gender are heavily in transition in a time where identity is central. In Gender: A Universal Language the artists all reflect in their own manner on this notion of gender and in sense could be a grasps out of the diversity of gender.

 

Gender: A Universal Language is an exhibition in context of IN THE PURSUIT OF… Please check out www.inthepursuitof.nl for more information.

 

 

The exhibition is open untill the 23rd of june on regular opening hours.

Thur/fri from 16-20 and sat/sun from 13-17 uur

Phantom 3Piece van Broken Toaster Records

 

 

bkt

 

 

Datum: 11 november 2017

Tijd: Start 20:00 uur

Participants: Broken Toaster Records.

Curator: Youri Appelo

 

Deze avond is er een expositie van Broken Toaster Records over hun performances in de Expoplu. Zij traden diverse keren op tijdens de exposities van het afgelopen jaarprogramma van curator Youri Appelo. Vandaag draait het volledig om deze verrassende band en ook deze avond zullen ze ons weer verrassen met spraakmakende performances.

 

What is the definition of a band? According to Broken Toaster Records, it depends on which type of band you want to define. A ‘rock band’ for instance, is completely different from a ‘band of brothers’, unless the brothers happen to be in a rock band together. It is also completely different from a ‘head band’, unless it refers to a band of heads that are also a rock band – or, in some cases, brothers. As far as Broken Toaster Records concerns a band could be a multitude of things, it merely depends from which angle one looks at it. “Was the Phantom of the Opera a saboteur, or was he part of the show?” “Do we even have to concern ourselves with the issues of phantoms?” Broken Toaster Records does not know.

 

What they do know is that sometimes, bands can operate in phantom-like ways, obscuring themselves by hiding in the walls or by pretending they are doing something else, like sawing wood or giving speeches or hanging from the ceiling. To present themselves as phantoms, obscured in the background. This is
what Broken Toaster Records pursued. They will present their doings and undertakings at Expoplu under the title ‘Phantom 3Piece’. This three-piece is loosely based on documentation of previous performances at Expoplu in context of the year program ‘In The Pursuit Of…’, but also will include new interventions and performances.

 

To be phantoms. to be a band. to be part of the show. The band of brothers from different mothers, also known as Broken Toaster Records, present this show, from their heads to yours: Phantom 3Piece.

Collective Chemistry #4

collective-chemistry 

Opening 12.05.2017

 

Participants:

Natasha Kitten Beaujon

Birgit Bemers

Marthe Koning

Martinus Papilaja

 

About Collective Chemistry

 

Collective Chemistry is an annual project that evolves around the practice of several fine art students from ArtEZ. The selected students are always part of the tutor group that is led by performance artist Alicia Framis. In the past Collective Chemistry took place in gm8 (Amsterdam) curated by Nina Svenson and the ruru huis (Arnhem) curated by Youri Appelo. This fourth edition of the project will be taking place at Expoplu (Nijmegen). For Collective Chemistry #4 participating students developed their own concept that deals with the urge of being 24/7 active and productive in our contemporary society. The idea of ‘instant gratification’ and the possibility of buying anything at any time, reveals our independence from the physical institutions, but above all shows that 24/7 activity/productivity is theoretical possible. In light of this concept, the student will be working for 24 hours until the opening at eight o’clock on 12th of May, 2017. Each of the students will bring one concept, sound and object, which will function as their ‘leitmotiv’ for the following hours. Lastly, Dutch artist Onno Dirker will be sending assignments to the students, to influence their artistic process and outcome. How will 24 hours of productivity manifest itself in the works of these students? Please join us to find out!

 

Collective Chemistry #4 is a project in context of IN THE PURSUIT OF… Please check out www.inthepursuitof.nl for more information.

The one day collective X Expoplu #2

The One Day Collective X Expoplu #2
Participating: Danielle Lemaire, Hessel Josemans, Isabelle Bisseling

What if the mind does not know what to expect beforehand? How do we create when there is no time for over thinking and doubting?

The one day collective is a temporary art collective that exists for one day only. Artists from various disciplines are invited to form an art collective for 12 hours. They have never met before and will enter the experiment together. They start from an empty mind and an empty space. There are no rules. Trusting the moment and the endlessness of ideas, working from honest impulses and acting before the mind tries to understand.

This edition at Expoplu will be the first stop of the one day collective tour through Europe. Travelling in a camper bus seeking for the new role of the young artist in Europe. What questions do young European artists have today?

 

Hereby we would like to introduce the first participant of the One Day Collective X Expoplu #2: Danielle Lemaire:

222

Danielle Lemaire (1967, Breda) creates drawings, paintings, performances, soundworks, and graphical prints. She releases books, records, cassettes and CDs on her own label Inner Landscapes and she organizes exhibitions and live events. She also gives sound-performances and teaches drawing and painting. Danielle creates work in a concentrated and sensitive manner, in which time investment and duration play an important role.

This time investment gives the work a layered quality and ‘brings it to life’. The drawings and paintings usually contain subjects such as ’empty’ interiors in which human presence is suggested; shadows and echoes of human life. The image can also be populated with people; a (self-)portrait, people to whom a specific memory is connected, or anonymous people in a seance-like setting.

She works individually and at times in collaboration. Mostly together with Jan Van Den Dobbelsteen with whom she has a duoshow in Gallery Arti Capelli in Den Bosch from 19/3 – 29/4 and will do a residency in Kanazawa, Japan, in autumn this year.

Foto: ‘Respiration’, pencil and gold acrylic on paper, 30 x 30 cm, 2016

 

Hereby we would like to introduce the second participant of the One Day Collective X Expoplu #2: Hessel Josemans

22

Hessel Josemans is an artist based in Nijmegen the Netherlands, By putting himself in different personalities (alter ego’s) he finds ways to have a brought spectrum of disciplines. As Gustav Mosselman he creates big paintings, drawings and installations full of provoking, absurd references. His handwriting is loose, quick and impulsive. As for instance Ralph Cunt (AKA the Bordedom King). Hessel is a DJ/rapper who sees himself as the typical result of this non-idealistic over romanticizing generation. And there are more, like interior surfer Gilles Dodaars or Harry Tinnegieter. More and more personalities arise while being bored.

 

Hereby we would like to introduce the third participant of the One Day Collective X Expoplu #2: Isabelle Bisseling

2

Drs. Isabelle Bisseling (1987, NL) is art historian and works as a project assistant at the Kröller-Müller Museum in Otterlo. Being interested in all manifestations of art, she also works as an artist, independent curator, designer and (collection) advisor. The premise of her work and research is often ‘the strange’, because according to Isabelle the strange invites us most to investigate, discover and learn. She also believes that confronting the strange will speak to a new, more open way of thinking, which could ultimately lead to a better understanding of the world and the choices individuals make. For example, she made a study of the human experience of the colour blue, which is often related to ‘the void’. In addition to cultural and historical theories, she applied (neuro)biological facts and found they complement each other rather than contradict. An excerpt of this research was recently published in Art History Magazine Desipientia.
Collaborations: Derde Wal Nijmegen, KiK Kolderveen, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Museum Arnhem, Destination Art and Rijksmuseum Twente.

EXPOSITIE // DISRUPTIVE VOICES

 

disruptive-voices-affiche

 

 

 

Opening: 31.03.2017 – 20:00

With Contributions by: WALTER & Broken Toaster Records

 

Expositie is van 31/03/2017 – 21/04/2017

Participating Artists: Eline de Bruijn, Nicoline van Harskamp, Simone de Kinderen & Machteld Rullens

 

About Disruptive Voices

 

(NL)

De wijze waarop wij onze stemmen naar de ander toe inzetten of gebruiken, kan ontwrichtend werken.

Op het moment wanneer wij als mensen met elkaar communiceren, welke ‘stem’ is er dan eigenlijk te horen? Zeggen wij altijd wat we menen? Of spreken onze monden het één, maar zeggen onze handen iets anders? ‘Disruptive Voices’ is een tentoonstelling die onze politieke stem als individu en als groep bevraagt en onderzoekt. Daarbij poogt de tentoonstelling om via specifieke kunstwerken onze eigen identiteit, onze reeds ingenomen posities en bovenal de manier hoe wij onze stemmen gebruiken te bevragen en te herzien.

In de tentoonstelling Disruptive Voices is werk te zien van Eline de Bruijn, Nicoline van Harskamp, Simone de Kinderen en Machteld Rullens.

Disruptive Voices vindt plaatst in de context van het nieuwe jaarprogramma van de Expoplu getiteld: ‘IN THE PURSUIT OF…’. Meer informatie over de tentoonstelling of jaarprogrammering is te vinden op www.inthepursuitof.nl

 

(EN)

Which voice is to be heard? The obvious or the disguised? What do body language, activistic positions, anarchistic beliefs and religious minorities have in common? ‘Disruptive Voices’ is an exhibition that investigates our political voices as individuals or as a group in relation to the ‘other’(; i.e. society or government). It is not about the sounds that come out of our mouths, but rather about our position, beliefs and perspectives (our voice) that we as humans have to communicate to the ‘other’ in ways we think is best. Disruptive Voices hopes to question our own identity, our position and most of all the way we use our voice.

 

Eline de Bruijn (1995, NL)

 

The more society focuses on individual achievements, performance and productivity, the more we have to become some sort of instrument. But is it possible to force ourselves to use our bodies as mere objects? And by doing so are we losing the ability to accept failure and limitations? The work of Eline de Bruijn (1995) evolves around the idea of objectifying the body. She wonders if the

desire to perform affects human behavior and the way we interact with each other.

 

Machteld Rullens (1988, NL)

 

Machteld Rullens studied at the Royal Academy of Art (The Hague), St. Lucas (Ghent) and received her MFA from the Piet Zwart Institute (Rotterdam) in 2014. In her video and sculptural works she draws inspiration from the mundane, which she positions and manipulates in order to question truth and reality.

 

Simone de Kinderen (1993, NL)

Simone uses the medium of the documentary to explore how we relate to the world we live in. In this she continuously is questioning, repositioning and revaluating her own position. With her research-based practice De Kinderen questions the medium itself by ways of looking how the documentary, and the circulation of images in general, function and how they influence our relationships and the way we perceive everything that is at work around us. It is a search for how we can explore the hybridity of our (cultural) identities in a way that doesn’t lead to further disruption, but instead offers us a way to reclaim the connection with ourselves and each other.

 

 

Nicoline van Harskamp (1975, NL)

 

Nicoline van Harskamp is an artist whose recent works use and explore the English language that is created among non-native speakers worldwide, and imagine the (aesthetic) properties of a future spoken global language. Productions in this series have taken place in Bucharest, London, Barcelona, Visby, and other European towns. A solo exhibition entitled Englishes premiered at BAK, Utrecht this year and is currently on show in Cordoba, Spain.

 

Her previous projects include Yours in Solidarity, which addressed the very recent history of anarchism through a correspondence archive, and was presented in different stages of completion Mexico City, Frankfurt, London, Shanghai, Zagreb, Bombay, Montreal and elsewhere. Her live pieces, among which Expressive Power Series and A Romance in Five Acts and Twenty-one Englishes,  were staged at Tate Modern, London; KunstWerke, Berlin; Witte de With, Rotterdam; New Museum, New York; Stedelijk Museum, Amsterdam; Arnolfini, Bristol; Serralves Foundation, Porto; and Kaaitheater, Brussels.

 

Van Harskamp  studied at the Royal Academy of Visual Arts (KABK), The Hague and the Chelsea College of Art and Design, London and was a resident at the Rijksakademie in Amsterdam.  Van Harskamp currently holds a professorhip at the University of Fine Arts Münster.