Op deze website gebruiken we cookies, door deze site te gebruiken ga je hiermee akkoord.

Hans den Hartog Jager praat met Suze May Sho

Suze May Sho is een kunstenaarscollectief van Rosell Heijmen, Connie Nijman en Jessica Helbach. Dit trio werkt in een ‘black box’ en in een ‘white cube’. In de ‘black box’ voor o.a. choreografe Nicole Beutler en het Bellevue theater. In de ‘white cube’ voor o.a. het Museum voor Moderne Kunst Arnhem, het Historisch
Museum Arnhem en tentoonstellingsruimte Probe.

Hun tentoonstellingen en decors vormen kunstwerken op zichzelf. Daarin brengen ze uiteenlopende werken zodanig samen, dat ze een totaalbeleving opleveren.
Puttend uit tradities van beeldende kunst, erfgoed, mode en vormgeving plaatsen zij werken in een nieuwe structuur en samenhang. Daarbij zijn ze vurig op zoek naar een uitkomst die meer is dan de som der delen.

Suze May Sho, Exhibition space Probe / 6x2 m/6,1 m3

www.suzemaysho.com

Het gesprek tussen Suze May Sho en Hans den Hartog Jager zal plaats vinden op donderdag 3 november in de Paraplufabriek.

Aanvang: 20.00 uur | zaal open 19.30 uur.

Entree: 3 euro.

Wilt u zeker zijn van een plaats, dan kunt u hier klikken om te reserveren.

Waai: 24 t/m 29 okt

wai1

Een lege ruimte die in zes dagen volraakt met nieuwe kunst en teksten. Dat is het idee van Waai, dat van 24 tot en met 29 oktober plaatsvindt in de Paraplufabrieken in Nijmegen. Schrijvers, fotografen, muzikanten en kunstenaars werken elke middag samen in het atelier. ’s Avonds wordt het nieuw ontstane werk van die dag gepresenteerd door middel van optredens en interviews. Het publiek is zowel ’s middags als ’s avonds welkom.

Meer info:
www.waarhetwaait.wordpress.com

Gevonden voorwerpen

100

Gezocht voor het project “100” van Hans van Haalen: Een object waar u een bepaalde band mee heeft.

Dit te leen gestelde voorwerp zal gedurende een week deel uitmaken van een tijdelijke compositie die in Kunstenaarsinitiatief Paraplufabriek zal worden geëxposeerd. Het voorwerp is maximaal 50 cm groot en kan 5 of 6 november worden ingeleverd.

Geinteresseerd ? Mail vanhaalen@live.nl en er wordt contact met u opgenomen.

Hans den Hartog Jager praat met Hans Venhuizen

Via zijn projecten kwam Hans Venhuizen tot de vestiging van een onderzoeksbureau op het gebied van cultuur en ruimtelijke ordening.

Bureau Venhuizen onderzoekt hoe verleden, heden en toekomst verbonden kunnen worden aan het ontwerp en de inrichting van de stedelijke en maatschappelijke ruimte. Venhuizen neemt daarbij cultuur als vertrekpunt. Daarbij wordt het begrip ‘cultuur’ breed opgevat: als cultuurhistorie, erfgoed, architectuur en kunst, maar ook als de verzameling actuele cultuur van de bewoners van een streek.

De werkwijze van het bureau is gebaseerd op het hergebruiken van bestaande landschappellijke en culturele kwaliteiten.

Hans Venhuizen speelde een rol bij het project Bakens aan het Water, een initiatief van KCG dat de provincie Gelderland tot uitvoering wil brengen.

hans-venhuizen

www.bureauvenhuizen.com

Het gesprek tussen Hans Venhuizen en Hans den Hartog Jager zal plaats vinden op donderdag 13 oktober in de Paraplufabriek.

Aanvang: 20.00 uur | zaal open 19.30 uur.

Entree: 3 euro.

Wilt u zeker zijn van een plaats, dan kunt u hier klikken om te reserveren.

Plaats Delict #5: Kleur

kleur

Julian Dashper

Koen Delaere

WJM Kok

Jan van der Ploeg

Een tentoonstelling van en over kleur. Kleur is overal en wordt door iedereen anders ervaren. De expliciete keuze van de kunstenaars voor kleur en zwart wit maken deze expositie tot een statement. Kleur betekent hier vorm en inhoud in een conceptuele benadering van de visuele ervaring.

Julian Dashper (1960-2009) maakte in zijn werk vaak een verbinding tussen abstracte kunst en populaire cultuur. Een voorbeeld is ‘The Big Bang Theory’ waarbij hij namen van bekende Nieuw-Zeelandse kunstenaars op drumstellen heeft geplaatst als of het rocksterren zijn.

Koen Delaere (1970) maakt abstracte schilderijen. Hij werkt vanuit vooraf vastgestelde voorwaarden. Het gaat hem om het vinden van vrijheid door middel van de beperking.
“Ik had ooit een atelier in een oude school waarbij ik iedere dag voor mijn raam het onkruid tussen de strenge structuur van de tegels op het plein door zag woekeren. Dat is precies wat ik ook doe, ik laat dingen woekeren, muteren, groeien.” (bron citaat: Tubelight 01-01-07)

WJM Kok (1959) werkt meestal in series of reeksen, gedreven door een drang naar volledigheid en noodzakelijkheid. Maar een reeks hoeft nadien niet per se bij elkaar te blijven. Individuele werken kunnen gaandeweg hun eigen leven gaan leiden. De Paraplufabriek toont een werk uit de reeks ‘Maxi Color’ uit 1990.

Jan van der Ploeg (1959) maakt abstracte muurschilderingen in musea, publiek gebouwen en soms in private omgevingen, verspreid over de wereld. Zijn werk is minimalistisch en kent een strakke systematiek. Kleur en contrast spelen een belangrijke rol. Op verzoek van Plaats Delict pakte van der Ploeg een wand in de Paraplufabriek aan.

In 2011 presenteert Plaats Delict een tentoonstellingsreeks die in het teken staat van het opzoeken van grenzen. Plaats Delict bestaat uit: Niek Audenaerd, Daniela Schwabe, Rolf Slagboom en Janita de Vries. Voor de tentoonstelling ‘Kleur’ nodigden zij Jan van der Ploeg uit als gastcurator.